alttext

Una visió integrativa

Existeix abundant bibliografia científica que corrobora que l’organisme funciona com una xarxa de sistemes interconectats, a on l’alteració d’un dels sistemes repercuteix en la resta. Per poder donar resposta a la complexitat …

alttext

La Medicina Nutricional

Creixen les evidencies dins la comunitat científica de la relació directa entre l’estat nutricional i les malalties cròniques com la obesitat, la diabetis, el càncer, l’Alzheimer, les malalties autoimmunes o les malalties …

alttext

La Medicina Funcional

L’objectiu és recuperar la funcionalitat  original dels diferents òrgans quan això sigui possible, o millorar-la quan ja s’hagi establert una certa cronicitat. La presència de tòxics ambientals, una alimentació inadequada, l’estrès crònic …

alttext

Malalties cròniques i nutrició ortomolecular

Hi ha 5 categories de factors nutricionals que tenen un paper fonamental en el desenvolupament de les malalties cròniques. L’objectiu és identificar en cada persona quins d’aquests factors estan afavorint la cronicitat, …